Βιωματικά σεμινάρια ρητορικής ανοιχτά σε όλους

Βιωματικά σεμινάρια διοργανώνουν το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, τους Συνδέσμους Φιλολόγων Πελοποννήσου και την «Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση». Τα σεμινάρια αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη.

Σκοπός των βιωματικών σεμιναρίων είναι να προβληματίσουν αναφορικά με τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαμε να επαναπροσδιορίσουμε την καλλιέργεια και την αξία της Τέχνης του Λόγου στην τάξη αλλά και στη ζωή. Πρόκειται για μια πρόσκληση και πρόκληση για τη διαμόρφωση των μελλοντικών ενεργών πολιτών, που με τον λόγο και τα έργα τους θα αντιμετωπίσουν τα σύγχρονα προβλήματα και θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα του αύριο. Η καλλιέργεια της ρητορικής παιδείας σηματοδοτεί την ανανέωση καθημερινών διδακτικών και μαθησιακών πρακτικών. Συνεπάγεται την καλλιέργεια βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την ανάπτυξη του δημόσιου λόγου. Θέτει τη βάση για τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών που διαλέγονται και επιχειρηματολογούν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αύριο Παρασκευή 1 Μαρτίου το σεμινάριο πραγματοποιείται στο Γυμνάσιο Κυπαρισσίας, από 4 μ.μ. έως 7 μ.μ. και έχει θέμα «Ρητορικές δραστηριότητες στη διδακτική πράξη». Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε επιμόρφωση ρητορικής. Εισήγηση: Παναγιώτα Γιαννοπούλου: Απόφοιτος Μεταπτυχιακού Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και εκπαιδεύτρια Ρητορικής.

Premium Joomla Templates