Μαθητές αναζήτησαν στοιχεία για το θαλάσσιο εμπόριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου

Τα εκθέματα που σχετίζονται με το θαλάσσιο εμπόριο κατά τα προϊστορικά χρόνια στην Πυλία, αναζήτησαν μαθητές του Δημοτικού κατά την επίσκεψή τους στην Πύλο. Το βιωματικό μάθημα αναγνώρισης αγγείων, σφραγιδόλιθων, τοιχογραφιών και η αποτύπωσή τους ως ζωγραφιά στο χαρτί, είναι μία εμπειρία που μένει χαραγμένη στη μνήμη των μικρών παιδιών, γεμίζοντάς τα με τη χαρά της γνώσης, της δημιουργίας και ένα ταξίδι-μάθημα στο χρόνο.

 Την εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύλου που στεγάζεται πλέον στο Νιόκαστρο, πραγματοποίησαν οι μαθητές της Γ ΄ και της Δ΄ τάξης του 13ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας, ως συνέχεια των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούν στο πλαίσιο του δανεισμού της εκπαιδευτικής μουσειοσκευής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ήταν ένα μικρό καράβι».

Οι μικροί μαθητές με βοήθεια αρχαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων αναζήτησαν ομαδικά εκθέματα που σχετίζονται με το θαλάσσιο εμπόριο στην περιοχή της Πυλίας στα προϊστορικά χρόνια (αγγεία, σφραγιδόλιθο, τμήμα τοιχογραφίας, τμήμα πινακίδας με γραμμική Γραφή Β, κ.ά.), ανακάλυψαν τη χρήση, την προέλευση και το υλικό κατασκευής τους και τέλος ζωγράφισαν το δικό τους αγγείο με έμπνευση και φαντασία ή σφράγισαν με αντίγραφο σφραγιδόλιθου σε πηλό κι έφτιαξαν το δικό τους αποτύπωμα.

Οι δραστηριότητές τους ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα περίπου όταν δανείστηκαν την εκπαιδευτική μουσειοσκευή και άρχισαν να την μελετούν και να υλοποιούν τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Η επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πύλου, τους έδωσε τη δυνατότητα να δουν και να θαυμάσουν δια ζώσης τα αρχαιολογικά ευρήματα με τα οποία ασχολούνταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Premium Joomla Templates