Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων

Αναρτήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα θέματα σε Ιστορία για την Ο.Π. Ανθρωπιστικών σπουδών, την Φυσική για την Ο.Π. Θετικών Σπουδών και την πληροφορική για την Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, τα οποία αναπτύχθηκαν σήμερα κατά την τρίτη ημέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Οι 104.040 υποψήφιοι έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στα μαθήματα Κατεύθυνσης που λόγω και του αυξημένου συντελεστή βαρύτητας, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Για τα θέματα Ιστορίας ημερησίων ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Ιστορίας εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Φυσικής ημερησίων ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Φυσικής εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
ημερησίων ΓΕΛ πατήστε εδώ.

Για τα θέματα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
εσπερινών ΓΕΛ πατήστε εδώ.

 

 

Premium Joomla Templates