ΠΟΥ: Καταλυτικός ο ρόλος του φαρμακοποιού στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων μπορεί να ευθύνονται για το 7-20% των επειγόντων εισαγωγών στα νοσοκομεία, ενώ θα απασχολήσουν το 20% των ασθενών μετά την έξοδο από το νοσοκομείο.

 

Παράλληλα, υπολογίζεται ότι το 11-22% του χρόνου νοσηλείας για χρόνιες νόσους είναι συνέπεια μη συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, όταν μάλιστα το 30-50% των συνταγογραφούμενων φαρμάκων δεν λαμβάνονται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σε αυτά και άλλα στατιστικά στοιχεία βασίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.) τα επιχειρήματά του για την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των φαρμακοποιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τα οποία καταθέτει στον Έλληνα υπουργό Υγείας ως πρόταση-τεχνική βοήθεια για το μεταρρυθμιστικό του σχέδιο.

Στη σχετική έκθεσή του με τίτλο «Ενίσχυση της ικανότητας για καθολική κάλυψη» (SCUC), ο Π.Ο.Υ. εξάγει το συμπέρασμα, ότι η πρωτοβάθμια φροντίδα γενικής ιατρικής είναι σχεδόν ανύπαρκτη στην Ελλάδα και σήμερα πραγματοποιείται αποκλειστικά από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των νοσοκομείων. Στόχος λοιπόν της μεταρρύθμισης δεν μπορεί να είναι άλλος από ένα ολοκληρωμένο ασθενοκεντρικό σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας, με επίκεντρο όχι τις δομές υγείας αλλά την καλύτερη πρόσβαση για τους χρήστες των υπηρεσιών.

Σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος των φαρμακοποιών είναι «ζωτικής σημασίας» ως πάροχοι υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας και κατά τον Π.Ο.Υ. θα πρέπει να τους επιτρέπεται η συνεργασία με ιατρικό προσωπικό, πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ιστορικό του ασθενή και δυνατότητα επεξεργασίας αυτού.

Στην έκθεση επίσης γίνεται λόγος –πέρα από τη χορήγηση φαρμάκων και τις συμβουλές φαρμακοθεραπείας– και για κατ' οίκον φροντίδα ασθενών και για εμπλοκή στο σύστημα εξιτηρίου ασθενών, με στόχο το ασφαλές πλαίσιο της συνέχειας της φαρμακευτικής αγωγής.

Επιπρόσθετα, ο Π.Ο.Υ. υποστηρίζει ότι για να έρθει η πραγματική μεταρρύθμιση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα υγείας, πρέπει να ξεπεραστούν παραδοσιακά όρια, ώστε το υγειονομικό δυναμικό της χώρας να εργαστεί σε διεπιστημονικές ομάδες και έτσι να εμπλουτίσει γνώσεις και δεξιότητες. Αυτή διεπιστημονική πλατφόρμα όμως δεν προσφέρεται από τα ελληνικά πανεπιστήμια και αυτός είναι ένας από τους λόγους που το καθιστά δύσκολα εφαρμόσιμο.

Ο Π.Ο.Υ. διευκρινίζει ότι η παρούσα έκθεση αποτελεί πρωτοβουλία του Παραρτήματος του στην Ευρώπη για μια συνολική εκτίμηση της κατάστασης της υγείας στην Ελλάδα, ενώ βρίσκεται σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας της Ελλάδας από τον Ιανουάριο του 2016.

Πηγή: Daily Pharma News 

 

Premium Joomla Templates